forest, pine trees, mountain

Vi leverer tjenester inn bygg, anlegg, vei, kraft, industri, maritim og helse.
Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.
Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike yrker, noe som gjør at OKK AS kan
dekke de mange ulike tjenester og behov som kundene våre har.
Vår fokus på HMS / kvalitet og stadig påfyll av kurs og utdanning gjør at vi kan leveres tjenester med høy kvalitet
på en sikker måte. Selskapene er lokalisert i Kopervik på Karmøy.

Kontakt oss
mobil

954 41 735