HMS

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
HENSIKT:
Hovedhensikten med HMS-arbeidet er å identifisere og forebygge alle sider som kan få negative konsekvenser for:
ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET, HELSE OG YTRE MILJØ

HMS MÅL FOR 2020

NULL ARBEIDSULYKKER
NULL SYKEFRAVÆR SOM SKYLDES ARBEIDSMILJØET
VEDLIKEHOLDE HMS SYSTEMET I SAMARBEID MED BHT OG IMPLEMENTERE DET I ALLE LEDD I VIRKSOMHETEN
VI SKAL HÅNDTERE VÅRT AVFALL SLIK AT RESSURSENE UTNYTTES OPTIMALT OG MED MINST MULIG MILJØBELASTNING

FRISK NÅR DU KOMMER PÅ JOBB – FRISK NÅR DU GÅR FRA JOBB