kurs

 • Vi tilbyr , i samarbeid med våre samarbeidspartnere kurs innenfor disse områdene:
 • * Arbeidsvarsling kurs 1 og 2
  * Grunnleggende fallsikring
  * Lift/personløfter A, B og C
  * Anhuker- og stroppekurs
  * Enkle løfteinnretninger
  * Riggerkurs ihht NORSOK
 • * Wirestøpekurs
  * Bruk og stell av motorsag
  * Førstehjelpskurs
  * VFC / SRC kurs
 • * Varmt arbeid
 • * Asbestsanering
  * Dokumentert opplæring i bruk av farlig småverktøy
  * Brukerkurs – stillas

Alle kurs kan tilrettelegges etter kundens ønske.