OKK Drift

OKK Drift AS leverer tjenester innen bygg, anlegg, vei, kraft og industri.
Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.
Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike yrker, noe som gjør at OKK Drift AS kan dekke de mange ulike tjenester som kundene har behov for.
Vårt fokus på HMS og stadig påfyll av kurs og utdanning, gjør at vi kan levere tjenester med høy kvalitet på en sikker måte.
Selskapet er lokalisert på Karmøy

Kontakt oss på mobil 954 41 735

OKK Drift AS utfører tjenester tilknyttet bygg – og anleggsbransjen. Kundene er stat, kommune, private entreprenører og byggefirma.