OKK Marine

OKK Marine AS har som hovedfokus å tilby maritime tjenester og operasjoner i og ved vann.
Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.

OKK Marine AS eies av Ove Kenneth Kvalavåg, Kjell Brun og Kai Frode Brun og er lokalisert på Karmøy, adresse Vestheimvegen 31, 4250 Kopervik.

Ove Kenneth Kvalavåg
Mobil: 954 41 735
E-post: ovekenneth@okkgruppen.no

Kjell Brun
Mobil: 411 28 477
E-post: kjell.brun@hotmail.no
Kai Frode Brun
Mobil: 917 84 003
E-post: kai_frode_brun@hotmail.com