OKK Trading

OKK Trading driver med kjøp, salg utleie av maskiner, biler/ varebiler og utstyr.

Vi kjøper opp konkursboer, og varepartier.

Kontakt oss visst du har noe du vil bli kvitt raskt, og om det er noe du trenger.

Vi har stor kontaktflate, og skaffer det meste.

Ansvarlig for OKK Trading AS er Mangor Mannes.
Mobil: 958 60 704
E-post: mangor@okkgruppen.no