Skog – og trefelling

Skog
Skogrydding, linjerydding, veirydding og hogst.
Oppdrag utføres for privatpersoner, offentlige og bedrifter.
Vi utfører både jobben som krever maskinelt utstyr – og manuell skogrydding!
· Flishugger på hjul (opptil 30-35 cm) og belter (opptil 50 cm)
· Traktor med winch og tømmervogn