Tjenester

OKK Marine AS tilbyr bl.a. disse tjenestene

 • Lasting og lossing av båt
 • Avfallshåndtering
 • Fortøyningstjenester
 • Lagring av gods
 • Servicebåter
 • Tankvask/Fasadevask/Nedvask
 • Kai Fasiliteter
 • Vedlikehold av kaianlegg
 • Mobiliseringer
 • Fjerning av marinebegroing
 • Slep