Veitjenester

Divisjon Vei leverer komplette tjenester innen arbeidsvarsling og trafikkavvikling, ofte inkludert ledebil, til entreprenører innen veiarbeid i henhold til Arbeidsvarsling HB N301 og sikring HB 231.
Vi tilbyr også trafikkdirigering ved andre prosjekter og arrangement som krever trafikkstyring.

Vi kan også tilby følgende tjenester:
* Arbeidsvarslingsplaner (AVP)
* Sommervedlikehold
* Skilt og sperremateriell
* Støtputebil / TMA
* Følgebil
*Trafikkdirigering/ ledebil
* Montasje
* Montører
* Handmenn
* Skoging
* Laging av skilt